Basskär och Sparskär Snöskopor

Art.nr Benämning Antal Dimension mm Vikt kg/st Anmärkning

171-353260

171-462390

171-462391

Basskär

Sparskär

Sparskär tandat

1

3

3

150x20x2010

200x16x678

200x16x678

43,50

15,70

12,70

Multiskopa 1,5m3 Siljum

 

 

171-857501

171-857492

Basskär

Sparskär

1

3

150x20x2130

220x16x710

46,30

18,20

Klaffskopa 1,5m3 Ufo

 

171-359900

171-462350

Basskär

Sparskär

1

4

200x20x2500

200x20x626

73,70

17,80

Klaffskopa 2,5m3 UFO

 

171-353250

171-462350

171-462380

171-466001

171-465991

Basskär

Sparskär

Sparskär

Sparskär tandat

Sparskär tandat

1

2

2

2

2

200x20x2600

200x20x626

200x20x686

200x20x626

200x20x686

76,60

17,80

19,50

14,00

16,50

Klaffskopa 3,5m3

Gamla Siljum före 2012/UFO/Drivex/Bisab

 

 

 

171-494930

171-494940

171-494950

122-496424

122-496434

Basskär

Sparskär

Sparskär

Sharq P300 HD

Sharq P300 HD

1

1

2

1

2

200x20x2600

200x20x 792

200x20x 915

200x16x 792

200x16x915

76,70

22,70

26,20

13,79

15,50

Multiskopa Siljum 2,5m3/3,5m3

c-c 305mm 

 

 

 

171-355370

171-858167

171-857496

171-155570

171-156020

Basskär

Sparskär

Sparskär

Sparskär tandat

Sparskär tandat

1

2

2

2

2

200x25x2600

320x25x626

320x25x686

310x25x626

310x25x686

94,20

36,70

40,20

28,00

31,00

Klaffskopa Drivex/Mählers

 

 

 

 

171-358271

122-496434

171-494950

Basskär

Sharq P300 HD

Sparskär

1

3

3

200x25x2745

200x16x915

200x20x 915

99,50

15,50

26,20

Snöskopa YPV/Lundbergs

 

 

171-359240

171-462380

Basskär

Sparskär

1

4

200x20x2750

200x20x686

80,10

19,50

Klaffskopa 4m3 Ufo

 

171-353950

171-857496

171-156020

Basskär

Sparskär

Sparskär tandat

1

4

2

200x25x2750

320x25x686

310x25x686

99,70

40,20

31,00

Klaffskopa Drivex/Mählers 

 

 

171-354910

171-465820

171-465821

Basskär

Sparskär

Sparskär tandat

1

4

4

200x25x2951

250x20x734

245x20x 734

107,10

26,70

22,20

Klaffskopa 5m3 UFO

Siljum

 

171-495050

171-857494

122-496444

122-496434

Basskär

Sparskär

Sharq P300 HD

Sharq P300 HD

1

5

1

2

200x25x3050

250x20x 608

200x16x1220

200x16x 915

110,50

22,10

21,00

15,50

Multiskopa 4,0m3/5,0m3 Siljum

dubbla hålrader c-c 305mm & 205mm

 

 

171-358281

122-496444

122-496434

Basskär

Sharq P300 HD

Sharq P300 HD

1

1

2

200x25x3050

200x16x1220

200x16x 915

110,60

21,00

15,50

Snöskopa YPV/Lundbergs

 

 

171-353220

171-462220

Basskär

Sparskär

1

4

200x25x3200

254x20x818

116,20

29,70

Siljum 5m3

 

171-354780

171-857496

171-156020

Basskär

Sparskär

Sparskär tandat

1

5

5

270x30x3500

320x25x686

310x25x686

208,00

40,30

31,00

Klaffskopa 7m3 UFO