Riktlinjer vid svetsning

- Se till att materialet har passande skarvar och att spalten inte är bredare än 3 mm.

- Se till att ytorna som skall svetsas är rena och torra.

- Planera svetsarbetets olika moment och välj elektroder innan du svetsar. (Engångs- eller upprepad svetsning)

- Förvärm materialet enligt rekommenderad svetsinstruktion. När du svetsar i en omgivning med hög luftfuktighet måste speciella åtgärder vidtagas.

- Arbetstemperaturen bör inte överstiga 225°C eftersom materialet då börjar uranlöpas, vilket medför försämrade materialegenskaper.

- Arbetstemperaturen måste mätas 75 mm från svetsningens mittpunkt.

- Vi rekommenderar att man använder temperaturmarkerande kritor för att kunna kontrollera temperaturen.

- Elektroderna bör förvaras enligt tillverkarens rekommendationer för att förhindra att de tar åt sig fukt. Eventuell förvärmning skall göras innan man punktar fast materialet.

 

Rekommenderade material för Bruxite 

Elektrod vid manuell svetsning (svetspinne)
OK 48.30, OK 48.00 (E7018), OK 74.78 (E9018-D1) eller motsvarande.

MAG-svetsning (Gas metal arc welding)
OK Autorod 12.51, OK Autorod 12.50 (ER70S-6), OK Autorod 13.13, OK Tuberod 14.13 (E70C-6M).
Argongas med 16% CO2 eller 23% CO2 rekommenderas som skyddsgas.