Toleranser

Kontroller/Prov

Kontroller och prov på storlekar, rakhet och ytornas hårdhet görs alltid av utbildad provpersonal med hjälp av kalibrerade instrument. Utrustning för provning av hårdhet kalibreras enligt ISO 6506-2. Brinell hårdhetstest HBW görs enligt EN ISO 6506-1 med en polerad 10 mm hårdmetallkula som trycks in i ytan på den provade metallbiten med 0,5 till 1 mm. Kontrollerna görs på ett prov per produktionssats eller på hela produktionen beroende på produkttyp.

Toleranser

Produktens toleranser är enligt ISO 2768 om inte omständigheterna kräver speciella toleranser. I allmänhet är produktens konturer enligt ISO 2768 v, hålens c/c enligt ISO 2768 m. I allmänhet gäller max. 1,7 mm/m deviation för kanternas rakhet. Råmaterialens toleranser är enligt EN 10029, EN 10060, EN 10058, samt EN 10092-1.

Ytkvalitet

Toleranserna på ytfinishen är enligt EN 10163, såvida inget annat specificeras i beställningen.